- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Szkolenia Kwalifikacja wstępna Informacje podstawowe

Szkolenie kwalifikacja wstępna - informacje podstawowe


 

   Kierowca obowiązany jest co 5 lat począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

 

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców, którzy:
    - uzyskali kategorię D1, D1+E,D, D+E po 10 września 2008 r.
    - uzyskali kategorię C1,C1+E,C, C+E  po 10 września 2009 r.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla kierowców j.w., którzy ponadto ukończyli:
    - 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C lub C+E,
    - 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D, D+E

 

Szkolenie obejmuje:

- kwalifikacja wstępna - 280 godzin zajęć.
- kwalifikacja wstępna przyspieszona - 140 godzin zajęć.

 

Aby zapisać się na szkolenie należy złożyć następujące dokumenty:
    - kartę zgłoszenia
    - dowód wpłaty
    - ksero prawa jazdy


Wszelkie informacje na temat szczegółowych danych dotyczących szkoleń można uzyskać w: