- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home WORD Toruń Tablica ogłoszeń Ogłoszenia czasowe Spotkanie z instruktorami i przedstawicielami OSK

Spotkanie z instruktorami i przedstawicielami OSK

   W dniu 16.04.2013r. odbyło się spotkanie w WORD Toruń oraz OT Grudziądz obejmujące omówienie przebiegu procesu egzaminowania w zakresie kategorii A, A1, A2 i AM w świetle Ustawy o Kierujących i Rozporządzeń wykonawczych oraz prezentację przebiegu egzaminu na kat. A na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.


 W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja (do pobrania poniżej) ukazująca przebieg procesu egzaminowania w zakresie kat. A, A1, A2 i AM.

 

Current folder: zew  egzaminowanie  prezentacje  kat_A
 

 

 

 

 


 Treść ogłoszenia o planowanym spotkaniu z dnia 10.04.2013r.

 

   W dniu 16.04.2013r. odbędą się spotkania w WORD Toruń oraz OT Grudziądz obejmujące omówienie przebiegu procesu egzaminowania w zakresie kategorii A, A1, A2 i AM w świetle Ustawy o Kierujących i Rozporządzeń wykonawczych oraz prezentację przebiegu egzaminu na kat. A na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

 

 W dniu 16.04.2013r. odbędą się spotkania w:

   - Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu (Toruń, ul. Polna 109/111) - rozpoczęcie godz. 900 zakończenie godz. 1100

   - Oddziale Terenowym WORD Toruń w Grudziądzu (Grudziądz, ul. Waryńskiego 4) - rozpoczęcie godz. 1300 zakończenie godz. 1500

których tematem będzie:

Proces egzaminowania w zakresie kategorii A, A1, A2 i AM
w świetle Ustawy o Kierujących i Rozporządzeń wykonawczych
oraz
prezentacja przebiegu egzaminu na kat. A na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

 

Program spotkania

   Spotkanie w WORD w Toruniu sala konferencyjna parter wejście B
     Godz. 900 Przywitanie zebranych gości przez Dyrektora WORD
              910 Omówienie przebiegu egzaminu (egzaminator nadzorujący)
            1000 Prezentacja egzaminu na placu manewrowym

 

   Spotkanie w WORD Oddział w Grudziądzu sala konferencyjna I piętro
     Godz. 1300 Przywitanie zebranych gości przez Dyrektora WORD
              1310 Omówienie przebiegu egzaminu (egzaminator nadzorujący)
              1400 Prezentacja egzaminu na placu manewrowym