- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Szkolenia Kurs reedukacyjny Harmonogram szkoleń Kurs reedukacyjny - 17-18.07.2024 - Toruń

Kurs reedukacyjny - 17-18.07.2024 - Toruń


Termin szkolenia - 17-18.07.2024 r.

Miejsce szkolenia - WORD Toruń


Uczestnikami kursu są kierowcy lub osoby posiadające pozwolenie na kierowanie tramwajem, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Decyzję administracyjną  o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kurs reedukacyjny wydaje starosta.


Warunki odbycia kursu:

 - kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów przez 2 dni po 8 godzin każdego dnia,
 - zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują osoby, które uczestniczyły we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach,
 - osoby skierowane na kurs obowiązane są odbyć kurs w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu,
 - osoby skierowane na kurs obowiązane są przedstawić staroście zaświadczenie o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

 

Zajęcia trwają w godzinach 800 - 1630.


Cena kursu - 500 zł.


Aby zapisać się na kurs należy złożyć następujące dokumenty:


Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.