- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home

Konkurs - edukacja w WORD


 

   W dniu 24.04.2008 r. w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie konkursu na najciekawszy scenariusz zajęć dla dzieci pt. „Edukacja w WORD”. Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu.


   W konkursie wzięli udział nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele I i II etapu edukacyjnego. Scenariusze zajęć dla dzieci musiały uwzględniać wykorzystanie bazy Centrum Edukacji Komunikacyjnej WORD w Toruniu. Prace konkursowe były oceniane  w trzech kategoriach: I kategoria – wychowanie przedszkolne, II kategoria – klasy I – III  i III kategoria – klasy IV – VI.
Do organizatorów konkursu wpłynęło 35 scenariuszy. Jury konkursu wyróżniło  10 prac konkursowych. Autorzy wyróżnionych scenariuszy otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez WORD w Toruniu. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami za udział w konkursie.
Finał konkursu uświetnił program artystyczny przygotowany przez dziecięcy zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Toruniu.
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie, za poświęcenie swojego czasu i wkład pracy w przygotowanie prac konkursowych.