- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2009 Konkurs na projekt widokówki pn. "Moje wspomnienia z ..."

Konkurs na projekt widokówki pn. "Moje wspomnienia z ..."


 

   W dniu 18 listopada 2009 r. w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie konkursu na projekt widokówki pn. „Moje wspomnienia z pobytu w Centrum Edukacji Komunikacyjnej WORD w Toruniu”.
Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i  Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu. Celem konkursu buło popularyzowanie wśród dzieci zasad ruchu drogowego, propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, promocja bazy edukacyjnej WORD w Toruniu. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Torunia i powiatów objętych działaniem Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty.
Zadaniem uczestników konkursu, poza wykonaniem projektu widokówki, było dokończenie (na odwrocie widokówki) zdania „Warto odwiedzić WORD ponieważ …. ”.  Prace konkursowe były oceniane w trzech kategoriach:
     I – wychowanie przedszkolne,
     II – klasy od I do III,
     III – klasy od IV do VI

W ramach konkursu wpłynęło ponad 200 prac konkursowych z 31 placówek. W każdej kategorii wyróżniono po 5 prac konkursowych.

 

W kategorii I – wychowanie przedszkolne wyróżniono:

 • - Grzegorza Podbornego z Przedszkola „Leśny Ludek” w Toruniu, pod kierunkiem p. Ewy Florczak,
 • - Roberta Wesołowskiego z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej     w Cierpicach, pod kierunkiem p. Zofii Stefańskiej,
 • - Szymona Kulpę z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Cierpicach, pod kierunkiem p. Zofii Stefańskiej,
 • - Agatę Gurgul z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu, pod kierunkiem p. Hanny Szmytkowskiej,
 • - Wiktorię Supczewską z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Toruniu, pod kierunkiem p. Izabeli Konieczny.

 

W kategorii II – klasy I-III wyróżniono:

 • - Jakuba Kołodziejskiego z Katolickiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego, pod kierunkiem p. Małgorzaty Poczyńskiej,
 • - Zuzannę Jankierską ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce, pod kierunkiem    p. Teresy Noworackiej,
 • - Pawła Kaznowskiego ze Szkoły Podstawowej w Grzywnie, pod kierunkiem   p. Anny Klimas,
 • - Szymona Wołowskiego ze Szkoły Podstawowej w Grzywnie, pod kierunkiem p. Anny Klimas,
 • - Annę Czajkowską ze Szkoły Podstawowej w Siemoniu, pod kierunkiem p. Aleksandry Wachek.
 •  

W kategorii III – klasy IV-VI wyróżniono:

 • - Joannę Żuchowską ze Szkoły Podstawowej w Płonnem, pod kierunkiem p. Agnieszki Błaszkiewicz,
 • - Wiktora Weiss ze Szkoły Podstawowej w Steklinie, pod kierunkiem p. Mirosławy Rumińskiej,
 • - Marka Machtylskiego ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu, pod kierunkiem p. Marii Gabryszak,
 • - Dominikę Malinowską ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu, pod kierunkiem p. Marii Gabryszak,
 • - Adriana Parowskiego ze szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu, pod kierunkiem Iwony Wasilewskiej.


   WORD w Toruniu ufundował dla wyróżnionych dzieci nagrody w postaci gier edukacyjnych, encyklopedii (odpowiednich do kategorii wiekowej) oraz gadżetów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (kamizelki i opaski odblaskowe). Wszystkie placówki z których dzieci uczestniczyły w konkursie otrzymały specjalne podziękowania za udział w konkursie.  
    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu serdecznie dziękują wszystkim dzieciom i nauczycielom uczestniczącym w konkursie za poświęcenie swojego czasu i wkład pracy w przygotowanie prac konkursowych.