- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

 

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, poza działalnością egzaminacyjną i szkoleniową, prowadzi działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie. Przy ich realizacji współpracuje m.in. z Policją, Kuratorium Oświaty, Strażą Pożarną, Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego, Zarządem Okręgowym PCK, organami samorządowymi i zarządcami dróg.


 

Podejmujmy działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, skierowane do dzieci i młodzieży, poprzez :

  • - organizowanie akcji, festynów, konkursów i innych przedsięwzięć związanych  z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
  • - wspieranie szkół w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym,
  • - organizowanie zajęć dla dzieci w Centrum Edukacji Komunikacyjnej,
  • - udostępnianie infrastruktury Ośrodka do prowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.

 

   Na terenie Ośrodka funkcjonuje Centrum Edukacji Komunikacyjnej, w którym prowadzone są nieodpłatnie zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ruchu drogowego dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

 

   WORD w Toruniu prowadzi również obsługę Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.