- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
  • Opel03.png
  • Opel04.png
  • samorzad_01.png
  • samorzad_02.png
  • zadwieszenie_kat_A_01.png
  • zadwieszenie_kat_A_02.png
Home

[Aktualizacja od: 12.10.2020 r.]

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU INFORMUJE

O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SZKOLEŃ 

W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 12.10.2020 R.

 

1. Od dnia 12.10.2020 r. na teren WORD w Toruniu i OT w Grudziądzu mogą wejść wyłącznie osoby zapisane na wyznaczony w danym dniu egzamin lub odbywające szkolenie/kurs jednak nie wcześniej niż 15 min. przed wyznaczoną godziną. Wyklucza się dłuższe oczekiwanie przed egzaminem.

 

2. Na terenie budynku WORD oraz  podczas egzaminu/szkolenia/kursu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Zaleca się, aby osoba przystępująca do egzaminu/szkolenia/kursu posiadała ze sobą własny długopis.

 

3. Po wejściu do budynku WORD oraz bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu/szkolenia/kursu należy zdezynfekować dłonie za pomocą udostępnionych przez WORD środków.

 

4. Osoba znajdująca się na terenie WORD bezwzględnie podporządkowuje się poleceniom pracowników ośrodka oraz oznakowaniom na terenie WORD w zakresie postępowania mającego na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia, tj. pomiaru temperatury ciała, ustalenia tożsamości lub innych czynności związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

5. Zabrania się wstępu na teren WORD: 

  • - osobom z wyraźnymi objawami infekcji (tj. temperaturą powyżej 37,5°, kaszlem, katarem, trudnościami w oddychaniu, bólami gardła, bólami mięśniowo-stawowymi) lub u których w okresie ostatnich 14 dni przed datą szkolenia występowały takie objawy,
  • - osobom, których domownicy są objęci nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną).

 

5.1. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować odmową dopuszczenia do egzaminu/szkolenia/kursu. Opłata za egzamin będzie podlegać zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie tylko w przypadku udokumentowania choroby. Naruszenie wymienionych ograniczeń może również skutkować odpowiedzialnością karną.

 

5.2. Osoba egzaminowana ma możliwość zmiany terminu egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin w przypadku stwierdzenia objawów choroby, pod warunkiem że poinformowała WORD o tym fakcie (drogą telefoniczną lub elektroniczną) przed stawieniem się na egzamin i fakt ten jest udokumentowany (np. orzeczeniem bądź zaświadczeniem lekarskim). W pozostałych przypadkach niezmiennie ma zastosowanie możliwość zmiany wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

 

6. Osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM, powinna zabrać ze sobą własny sprzęt ochronny, tj. kask, kamizelkę odblaskową, ochraniacze na kolana i łokcie oraz własny zestaw słuchawkowy do telefonu z wyjściem „mini jack”. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować odmową przystąpienia do egzaminu, a opłata nie będzie podlegać zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku posiadania przez zdającego stroju ochronnego w postaci odpowiedniego obuwia, spodni, kurtki i rękawic zakrywających całe dłonie. Niespełnienie tych warunków będzie skutkować odmową przystąpienia do egzaminu, a opłata nie będzie podlegać zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.

 

7. Zaleca się, aby osoba przystępująca do egzaminu prawa jazdy B+E, C+E oraz T posiadała własne rękawice ochronne potrzebne do zadań sprzęgania i rozprzęgania.

 

8. Osoba wizytująca WORD uczestniczy w egzaminie/szkoleniu/kursie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność w związku z potencjalnymi negatywnymi skutkami dla zdrowia i życia spowodowanymi lub pozostającymi w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. WORD podejmuje i wdraża wszelkie stosowne środki ochrony, lecz nie zapewnia bezwzględnego bezpieczeństwa epidemicznego i nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

 

9. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy prawa naczelnych organów państwa w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów wydawane periodycznie w formie aktów jednorazowych.   


JEDNOCZEŚNIE W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE ZDROWIE
USTALANIE TERMINÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY REALIZOWANE JEST
WYŁĄCZNIE:

poprzez platformę INFO-CAR

lub

za pośrednictwem poczty e-mail i kontaktu telefonicznego

przesyłając:

1) numer PKK (profil kandydata na kierowcę)

2) numer PESEL

3) potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej

odpowiednio do:

lub

 

 

--- lub osobiście w godz. 7:00 – 16:00 w BOK – tylko dla osób, które odbyły egzamin w danym dniu i ustalają termin kolejnego egzaminu)

 USTALANIE TERMINÓW SZKOLEŃ, KURSÓW I JAZD PRÓBNYCH

REALIZOWANE JEST WYŁĄCZNIE

za pośrednictwem: poczty e-mail i kontaktu telefonicznego:

 

lub


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wymiana pojazdów kat. B wiosną 2021r.

Autor: Administrator wtorek, 20 października 2020 00:00

articles   Informacja na temat wymiany pojazdów kat. B wiosną 2021r.

 

 

Więcej…

 

Ogłoszenie konkursu plastycznego pn. „Na drodze świeć przykładem”

Autor: Skrobiszewska Luiza piątek, 02 października 2020 00:00

articles   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu serdecznie zapraszają przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego pod hasłem „Na drodze świeć przykładem”.

 

Więcej…

 

Akcja p.n. „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”

Autor: Skrobiszewska Luiza piątek, 25 września 2020 00:00

5FF47D76-33E8-4018-A833-A51E3B0996D5   W dniach 21-25 września w siedzibie Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku odbyła się XII edycja akcji p.n. „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. W ramach akcji, której organizatorem jest Caritas, pracownicy WORD w Toruniu, Policji  Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Toruniu, realizowali zajęcia dla dzieci z klas „0” i „1” z zakresu bezpieczeństwa poruszania się po drodze. Podczas akcji przeszkolonych zostało ok. 500 dzieci.

 

Więcej…

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 79