- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Szkolenia Okresowe Informacje podstawowe

Szkolenie okresowe - informacje podstawowe


 

   Kierowca obowiązany jest co 5 lat począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Szkoleniu okresowemu podlegają również kierowcy wykonujący przewóz drogowy, którzy uzyskali uprawnienia w zakresie:
- kategorii D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy do dnia 10 września 2008r.
- kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy do dnia 10 września 2009r.
Pierwszy termin szkolenia okresowego uzależniony jest od daty uzyskania po raz pierwszy uprawnienia w danej kategorii prawa jazdy.

Osoby, które uzyskały uprawnienia w zakresie:
- kategorii D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy do 10 września 2008r
- kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy do 10 września 2009r.
i chcą podjąć pracę na stanowisku kierowcy po 10 września 2010r., muszą również odbyć szkolenie okresowe.

 

Szkolenie obejmuje:

  • - 35 godzin zajęć teoretycznych

Osoba, która odbyła szkolenie otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego.

 

Aby zapisać się na szkolenie należy złożyć następujące dokumenty:
    - kartę zgłoszenia
    - dowód wpłaty
    - ksero prawa jazdy

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w zaplanowanym terminie w przypadku niskiej frekwencji. Prosimy o niedokonywanie wpłaty za szkolenie do momentu potwierdzenia przez WORD przeprowadzenia szkolenia w planowanym terminie.


Wszelkie informacje na temat szczegółowych danych dotyczących szkoleń można uzyskać w: