- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2012 Konkurs na karty pracy z zakresu BRD

Konkurs na karty pracy z zakresu BRD

   W dniu 24.04.2012 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie konkursu na najciekawsze karty pracy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.


 

   Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu. Celem konkursu było popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego.
   W konkursie wzięli udział nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele I i II etapu edukacyjnego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć dwie karty pracy, któr później będzie można wykorzystać do zajęć w Centrum Edukacji Komunikacyjnej.
Do organizatorów wpłynęło 12 prac konkursowych. Jury przyznało trzy wyróżnienia:
 - w kategorii I – wychowanie przedszkolne pani Marzenie Jabłońskiej z Przedszkola Publicznego nr 2 w Gołubiu-Dobrzyniu;
 - w kategorii II – I etap edukacyjny szkoły podstawowej pani Beacie Wilkanowicz ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Toruniu;
 - w kategorii III – II etap edukacyjny Szkoły Podstawowej pani Katarzynie Nowak z Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu.
Wyróżnione panie otrzymały dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu.
   WORD Toruń oraz Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie, za poświęcenie swojego czasu i wkład pracy w przygotowanie kart pracy.

 


Ogłoszenie konkursu (06-03-2012)

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, serdecznie zapraszają nauczycieli do udziału w konkursie  na najciekawsze karty pracy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem konkursu jest popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu:

- nauczyciele wychowania przedszkolnego,
- nauczyciele I i II etapu edukacyjnego (praca indywidualna).


2. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

- I kategoria – wychowanie przedszkolne,
- II kategoria – klasy I-III,
- III kategoria – klasy IV-VI (wymagania konkursowe w załączniku).


3. Termin:

- Karty pracy należy dostarczyć na CD oraz w wersji wydrukowanej do 6 kwietnia 2012 r. na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111, z dopiskiem „konkurs”.


4. Podsumowanie:

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu  24 kwietnia 2012 r. o godz. 14.00 w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111. Na podsumowanie zapraszamy wszystkich uczestniczących w konkursie nauczycieli. Za najciekawsze karty pracy w każdej kategorii nauczyciele otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce – 500 zł, wyróżnienia – 200 zł.


5. W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów.

6. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania w czasie zajęć odbywających się dla dzieci i uczniów w Centrum Edukacji Komunikacyjnej.


Szczegółowych Informacji udziela:
Starszy referent ds. edukacji Luiza Wierzbowska, tel. 056 653 82 78.

 

Zapraszamy do udziału
Marek Staszczyk
Dyrektor WORD Toruń