- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2012 Ogłoszenie konkursu "Z bezpieczeństwem za pan brat"

Ogłoszenie konkursu "Z bezpieczeństwem za pan brat"

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu serdecznie zapraszają przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w konkursie pn. „Z bezpieczeństwem za pan brat”.
Celem konkursu jest: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, propagowanie bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach.


Ogłoszenie konkursu (17-09-2012)

 

Current folder: zew  brd  konkursy  2012  2012_09_17
 

Szczegółowych informacji udziela:
Starszy referent ds. edukacji dzieci i młodzieży Luiza Skrobiszewska, tel. 056 653 82 78.

 

Zapraszamy do udziału
Marek Staszczyk
Dyrektor WORD Toruń