- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2012 Podsumowanie konkursu "Z bezpieczeństwem za pan brat"

Podsumowanie konkursu "Z bezpieczeństwem za pan brat"

img small   20.11.2012 r. w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród laureatom  konkursu plastycznego na projekt zakładki do książki promującej bezpieczne zachowania dzieci w ruchu drogowym oraz na projekt kalendarza pn. „Bezpiecznie na drodze cały rok”.


 

   Konkurs został zorganizowany przez WORD w Toruniu i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ruchu drogowego oraz propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Torunia i powiatów objętych działaniem Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty.
Prace konkursowe były oceniane w trzech kategoriach:
I dzieci 5 i 6 letnie- projekt zakładki do książki
II klasy od I do III- projekt zakładki do książki
III klasy IV-VI- projekt kalendarza.
W ramach konkursu wpłynęło prawie 680 prac ze 131 placówek.

Jury konkursu po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami przyznało:

W kategorii I – wychowanie przedszkolne:
    I miejsce: Adrianowi Reineltowi z Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu, pod kierunkiem p. Aleksandry Holf;
    II miejsce: Kornelii Szadkowskiej z Przedszkola Miejskiego „Lotnisko” w Grudziądzu, pod kierunkiem p. Hanny Szurgot;   
    III miejsce: Oliwierowi Brodzie z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Toruniu, pod kierunkiem p. Kamili Wesołowskiej;
 Dwa wyróżnienia:
    1. Oliwierowi Wiśniewskiemu z Przedszkola Samorządowego w Mełnie, pod kierunkiem p. Beaty Chyła,
    2. Nikodemowi Kubikowi z Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu, pod kierunkiem p. Marii Falkowskiej, p. Danuty Piątkowskiej, p. Katarzyny Szkodzińskiej.


W kategorii II – klasy I-III:

    I miejsce: Milenie Kwiatkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce, pod kierunkiem p. Teresy Noworackiej;
    II miejsce: Zuzannie Nowak z Zespołu Szkół nr 14 w Toruniu, pod kierunkiem p. Anny Skibickiej;
    III miejsce: Natanowi Nadratowskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu, pod kierunkiem p. Marii Strom;
  Dwa wyróżnienia:
    1. Laurze Rychlickiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu, pod kierunkiem p. Edyty Porankiewicz-Rosińskiej;
    2. Zuzannie Gójskiej z Zespołu Szkół Publicznych w Gołubiu-Dobrzyniu, pod kierunkiem p. Anny Radeckiej;


W kategorii III – klasy IV-VI:
    I miejsce: Alicji Wiśniewskiej z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej, pod kierunkiem p. Danuty Gil;
    II miejsce: Bartłomiejowi Gajewskiemu ze Szkoły Podstawowej w Steklinie, pod kierunkiem p. Mirosławy Rumińskiej;
    III miejsce: Wiktorii Pietruszewskiej z Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu, pod kierunkiem p. Katarzyny Nowak, p. Joanny Godurowskiej, p. Agnieszki Świerczek-Szczech;
  Dwa wyróżnienia:
    1. Mai Szymańskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu, pod kierunkiem p. Iwony Wasielewskiej;
    2. Weronice Barańskiej ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące, pod kierunkiem p. Danuty Płuciennik-Debińskiej.


   Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego w Toruniu ufundował nagrody w postaci gier edukacyjnych, książek i zestawów plastycznych, które wręczyli laureatom: Jolanta Gruchlik – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury w Toruniu oraz Krzysztof Kucicki – Naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD w Toruniu.

   WORD w Toruniu oraz Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu serdecznie dziękuje wszystkim dzieciom i nauczycielom uczestniczącym w konkursie za poświęcenie czasu i wkład pracy w przygotowanie prac konkursowych.