- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Szkolenia Kurs reedukacyjny Informacje podstawowe

Kurs reedukacyjny - informacje podstawowe


 

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu organizuje kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Uczestnikami kursu są kierowcy lub osoby posiadające pozwolenie na kierowanie tramwajem, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Decyzję administracyjną  o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kurs reedukacyjny wydaje starosta.

Warunki odbycia kursu:
 - kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów przez 2 dni po 8 godzin każdego dnia,
 - zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują osoby, które uczestniczyły we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach,
 - osoby obowiązane do ukończenia kursu reedukacyjnego winny przedstawić staroście zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacji od starosty

 

Zajęcia odbywają się w Toruniu w godzinach 800 - 1630 oraz Oddziale Terenowym w Grudziądzu w godzinach 800 - 1630


Cena kursu - 500 zł

 

Aby zapisać się na kurs należy złożyć następujące dokumenty:

  • - informacja od starosty o obowiązku ukończenia kursu
  • - karta zgłoszenia
  • - dowód wpłaty


Ilość miejsc ograniczona

Wszelkie informacje na temat szczegółowych danych dotyczących szkoleń można uzyskać w: