- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Promocja BRD 2016 Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

16-15 0003    W dniu 6 maja 2016 r.  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

 


Podczas spotkania omówiono m.in.:
1. stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w  2015 r.,
2. Wojewódzki Program Realizacyjny na lata 2016-2017,
3. Realizację uchwał K-PWRBRD nr 7/2015 w sprawie weryfikacji granic obszaru zabudowanego i uchwały nr 8/2015 w sprawie przyjęcia wzoru tabliczki znaku ostrzegawczego do oznakowania miejsc niebezpiecznych zagrożonych wypadkami spowodowanymi najechaniem na drzewo.
Ponadto Sekretarz Rady przedstawił informację w zakresie:
1. stanowiska organów samorządowych w sprawie utworzenia Funduszu Kujawsko- Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

2. opracowania wykonanego na zlecenie Sekretariatu KRBRD pn. „Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach,

3. możliwości uwzględniania priorytetów bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie opinii K-PWRBRD, w procedurze oceny projektów drogowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

4. spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych dla przewoźników drogowych zorganizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Podczas spotkania podjęto również uchwały:
1. w sprawie Regulaminu K-PWRBRD,
2. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2016-2017,
3. w sprawie zmiany planu wydatków WORD w Toruniu na 2016 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4. w sprawie zmiany planu wydatków WORD w Bydgoszczy na 2016 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prezentacje tematów dostępne są na stronie internetowej Rady www.k-pwrbrd.word.torun.pl


Fotorelacja