- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Promocja BRD 2016 Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

img small    W dniu 4 listopada 2016 r.  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

 


Podczas spotkania omówiono m.in.:
1. stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń-wrzesień  2016 r.,
2. działalność kontrolną Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy,
3. folder informacyjno-edukacyjny pt. Przepis na … bezpieczeństwo w ruchu drogowym” przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Ponadto Sekretarz Rady przedstawił informację w zakresie:
1. pisma Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego skierowanego do urzędów marszałkowskich i WORD-ów w kraju zwracającym uwagę na rosnącą liczbę zabitych, ciężko rannych i rannych w zdarzeniach związanych z najechaniem pojazdu kolejowego na pojazd drogowy,

2. pisma Pracowni Analiz Społecznych z Przemyśla z prośbą o włączenie się ekspertów K-PWRBRD w badanie realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w ramach projektu, którego celem jest opracowanie zaleceń dotyczących stosowania oznakowania eksperymentalnego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA.  
Podczas spotkania podjęto również uchwały w sprawie zatwierdzenia planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2017 r., w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prezentacje tematów dostępne są na stronie internetowej Rady www.k-pwrbrd.word.torun.pl


Fotorelacja