- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2016 Podsumowanie konkursu "Na drodze świeć przykładem"

Podsumowanie konkursu "Na drodze świeć przykładem"

small img   18.11.2016 r. w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród laureatom  konkursu plastycznego pt. „Na drodze świeć przykładem”. Konkurs został zorganizowany przez WORD w Toruniu i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ruchu drogowego oraz propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Torunia i powiatów objętych działaniem Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty. W ramach konkursu wpłynęło 510 prac z 83 placówek.

 

Jury konkursu po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami przyznało:


W kategorii I – wychowanie przedszkolne:
   I miejsce: Bartłomiejowi Kwaśniewskiemu z Przedszkola Publicznego w Łaszewie, pod kierunkiem p. Danuty Pikulskiej;
   II miejsce: Oliwii Szczawińskiej z Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Toruniu, pod kierunkiem p. Katarzyny Szmit;   
   III miejsce: Oli Pietrzak z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Toruniu, pod kierunkiem p. Iwony Malcahn;
  Dwa wyróżnienia:
   - Jakubowi Byrskiemu, z Przedszkola Miejskiego nr 9 w Toruniu, pod kierunkiem  p. Lilli Buratyńskiej
   - Ignacemu Czyży, z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Toruniu, pod kierunkiem p. Marzeny Kuffel;

 

W kategorii II – klasy I-III:

   I miejsce: Tomaszowi Gramanowi ze Szkoły Podstawowej w Plemiętach, pod kierunkiem p. Doroty Kruszczyńskiej;
   II miejsce: Bartoszowi Gołębiewskiemu z Zespołu Szkół w Zbójnie, pod kierunkiem p. Mirosławy Jaworskiej;
   III miejsce: Patrykowi Sawickiemu ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, pod kierunkiem p. Renaty Gruszeckiej;
  Dwa wyróżnienia:
    - Kacprowi Ptaszyńskiemu z Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach, pod kierunkiem p. Doroty Buchholz;
    - Kasjanowi Laskowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wieś, pod kierunkiem p. Iwony Szwaby;

 

W kategorii III – klasy IV-VI:
   I miejsce:  Alicji Wolskiej ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu, pod kierunkiem p. Ewy Grudzińskiej;
   II miejsce: Marcie Kopczyńskiej ze Szkoły Podstawowej  w Nieżywięciu, pod kierunkiem p. Urszuli Okońskiej;
   III miejsce: Martynie Marszałek ze Szkoły Podstawowej w Szembruczku, pod kierunkiem p. Anny Kurzyńskiej;

  Dwa wyróżnienia:
    - Wiktorowi Murawskiemu ze Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach, pod kierunkiem p. Wioletty Zglińskiej;
    - Monice Chojnowskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod kierunkiem p. Elizy Sokołowskiej.

 

WORD w Toruniu oraz Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu serdecznie dziękują wszystkim dzieciom i nauczycielom uczestniczącym w konkursie za poświęcenie czasu i wkład pracy w przygotowanie prac konkursowych.


Fotorelacja