- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home

ADR

Szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) - dokumenty do pobrania

Autor: Wojewódzka Grażyna sobota, 18 czerwca 2011 20:53


 

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) - informacje podstawowe

Autor: Wojewódzka Grażyna sobota, 18 czerwca 2011 20:53


 

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu organizuje szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia jego ewentualnych skutków.

 

Szkolenie obejmuje:

kursy ADR początkowe

 

- szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

kursy ADR doskonalące

 

- szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7


Czas trwania szkolenia oraz cena

 

      kursy początkowe      

      kursy doskonalące   

 czas trwania

 cena

 czas trwania

 cena

 podstawowy

 18 godzin

 600 zł

 14 godzin

 500 zł

 kurs specjalistyczny    
    - cysterny

 13 godzin

 500 zł

 6 godzin

 300 zł

    - klasa 1

 8 godzin

 300 zł

 5 godzin

 250 zł

    - klasa 7

 8 godzin

 300 zł

 5 godzin

 250 zł


Aby zapisać się na szkolenie konieczne jest złożenie kompletu dokumentów:

  • - karty zgłoszenia
  • - dowodu wpłaty
  • - kserokopii prawa jazdy

Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Wszelkie informacje na temat szczegółowych danych dotyczących szkoleń można uzyskać w: