- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Szkolenia Na egzaminatora

Na egzaminatora

Szkolenie dla egzaminatorów - dokumenty do pobrania

Autor: Wojewódzka Grażyna sobota, 18 czerwca 2011 20:53

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Szkolenie na egzaminatora - informacje podstawowe

Autor: Wojewódzka Grażyna sobota, 18 czerwca 2011 20:53


 

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu organizuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

 

Warunki uczestnictwa:

 • - wykształcenie średnie
 • - prawo jazdy kat. B posiadane przez okres co najmniej 3 lat, pozostałe uprawnienia do kierowania pojazdami przez okres co najmniej 1 roku,
  - ukończone 23 lata,
 • - niekaralność,
 • - dobry stan zdrowia,
  -posiadanie uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy.


Cena szkolenia

 

     cena   

 szkolenie podstawowe w zakresie kat. B

 5 000 zł  

 szkolenie dodatkowe (dla egzaminatorów) kat. A, C,D    

2 000 zł  


Aby zapisać się na szkolenie konieczne jest złożenie kompletu dokumentów:

 • - karty zgłoszenia
 • - dowodu wpłaty
 • - kserokopii prawa jazdy - wymagane jest posiadanie kat. B przynajmniej przez okres 3 lat oraz uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminem, przez okres co najmniej 1 roku
 • - zaświadczenia o niekaralności
 • - zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • - zaświadczenia psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem
 • - kserokopii świadectwa potwierdzającego średnie wykształcenie

Wszelkie informacje na temat szczegółowych danych dotyczących szkoleń można uzyskać w: